Willy Sluiter schilder, de mens in al zijn doen en laten

Willy Sluiter schilder, de mens in al zijn doen en laten

Willy Sluiter had plezier in het observeren van mensen. Met een tekenblok in de hand keek Willy Sluiter liever toe dan dat hij opging in het feestgedruis. Willy Sluiter tekende mensen op en om hun paard en ook de golfsport en tennis komen in zijn werken voor. Vanaf 1910 werd de wintersport een geliefd onderwerp. Daar zien we hier een voorbeeld van.

Bivakkerend in de mondaine wintersportplaatsen van Davos en St. Moritz beeldde Willy Sluiter welgestelde toeristen af. Op een frivole en ongewone manier, zonder banaal te worden. Terwijl zijn klasgenoten op de Academie van Rotterdam zich toelegden op klassieke en historische onderwerpen, koos Willy Sluiter al snel voor de mens als onderwerp.

Willy Sluiter werd bekend als maker van politieke prenten en affiches vol humor en spot. Hij was lid van veel genootschappen, waaronder de Pulchri Studio en Arti et Amicitiae. Zijn werk is te vinden in musea door heel Nederland, o.a. in het Singer Museum in Laren.