Henriette Ronner legde zich op jonge leeftijd toe op het schilderen van dieren, al dan niet in een landschap. Henriette Ronner kreeg les van haar vader, de Brabantse schilder Josephus Augustus Knip. In 1848 werd ze als eerste vrouwelijk werkende lid toegelaten tot kunstenaarsvereniging Arti en Amicitiae. De band met Arti zou voor de rest van haar leven blijven bestaan.

In 1850 trouwde Henriette Ronner met Feico Ronner die voortaan haar zakelijke belangen zou behartigen en vestigde ze zich in Brussel waar ze haar verdere leven zou blijven wonen. Brussel ontwikkelde zich in die tijd snel en veel zakemensen trokken naar de stad. De burgerlijke elite interesseerden zich in kunst, waardoor de afzetmogelijkheden goed waren.

Henriette Ronner richtte zich meer op het schilderen van kleine huisdieren. Het afbeelden van groter vee lag haar niet zo. Geleidelijk aan nam de interactie tussen de dieren een prominentere rol in haar werk. De dieren figureren dan in menselijke scènes die humoristisch of sentimenteel van karakter zijn.

Omstreeks 1860 had Henriette Ronner een zekere reputatie opgebouwd en was drie keer onderscheiden met een medaille.

In de zeventiger jaren was haar reputatie definitief gevestigd. In deze periode ontstonden de klassiek geworden werken van Henriette Ronner waarin jonge katjes en hun moeders de hoofdrol spelen. An snel wist ze toen het grote publiek te bekoren met de natuurlijke bewegingen waarin ze de poezen weergaf, hun grappige uitdrukkingen en de prachtig weergegeven vachten. Haar fraai samengestelde tafereeltjes spelen zich meestal af in een intiem hoekje van een interieur.

Vaak worden jonge katjes weergegeven die spelen onder het toeziende oog van hun moeder. De omgeving waarin de dieren zich klimmend, stoeiend of dommelden bevinden, is bijna altijd een zorgvuldig afgewogen decor met elegante attributen. Deze kwamen bijna altijd uit het bezit van Henriette Ronner zelf of waren geleend van een antiquair. Onhandig en brutaal bewegen de jonge dieren zich dan op een schilderspalet, balanceren op een wereldbol of beklimmen een grote parasol.

Henriette Ronner voorzag haar schilderijen ook meestal van geestige titels, zoals bijvoorbeeld beginnelingen of wereldreizigers. In de meeste gevallen zijn die oorspronkelijke titels nu vergeten en vervangen door beschrijvende titels.

Na een zeer productief leven overleed Henriette Ronner in Brussel in 1909. Werk van haar is in bezit van grote musea in binnen-en buitenland.