Verkocht
Louis Apol de specialist in sneeuwlandschappen

Louis Apol was van de landschapsschilders van de Haagse School de specialist in sneeuwlandschappen. Er waren tijdgenoten van Louis Apol die ook sneeuwlandschappen schilderden zoals Mauve (besneeuwde heides), Mesdag (besneeuwde stranden) en Isaac Israëls en Breitner (besneeuwde stadsgezichten), maar bij hen vormde dat niet de hoeksteen van hun werk. Louis Apol was zo gefascineerd door wintertaferelen dat hij op zijn dertigste meevoer met de poolschoener Willem Barentsz op een expeditie naar de Noordelijke IJszee, naar o.a. Spitsbergen en Nova Zembla. In de zeven zomers van 1878 tot 1884 voer deze schoener naar het Noordpoolgebied voor het verzamelen van wetenschappelijke gegevens.

Louis Apol documenteerde de reis van 1880 met vele aquarellen. Willem Barentsz (ca. 1550-1597) maakte van 1594 tot 1597 drie zomerreizen naar de Noordpool en heeft Bereneiland en Spitsbergen ontdekt, maar strandde op de laatste reis op Nova Zembla. Juist van dit eiland Nova Zembla heeft Louis Apol met enkele medewerkers een panorama geschilderd, dat tussen 1896 en 1901 te bewonderen was in een speciaal gebouw aan de Plantage Middenlaan bij Artis in Amsterdam. Door de toenmalige pers werd het schilderstuk, met een opgezette ijsbeer en enkele houten hutten op de voorgrond, als een groot kunstwerk beoordeeld. Ter vergelijking: in 1881 werd in Den Haag het nog steeds bestaande Panorama Mesdag geopend.

Louis Apol blonk vooral uit in besneeuwde bosgezichten. Rond 1900 heeft Louis Apol een aantal foto’s gemaakt (nu in het Prentenkabinet te Leiden) van zulke bossen, die hij, gezien de vingerafdrukken met verf, kennelijk als inspiratiebron voor details op zijn schilderijen heeft gebruikt. Zowel op foto’s als op schilderijen komen besneeuwde boomtakken en paarden met een kar in verkort perspectief voor. Het besneeuwde bosgezicht dat hier is afgebeeld behoort tot de fijn geschilderde schilderijen van relatief groot formaat; Louis Apol maakte ook grof geschilderde olieverfschetsen van kleiner formaat.

Het is beslist een van de mooiste schilderijen van Louis Apol. Het bos is besneeuwd, maar het sneeuwt niet meer. De enige activiteit is een kar met een dik stuk boomstam, die getrokken wordt door drie donkere paarden, geleid door een voerman. De sneeuw is in diverse verschijningsvormen perfect weergegeven: als ragfijn kant op boomtakken, als een plakkerig laagje op schuine of omgevallen bomen, maagdelijk wit op de grond behalve waar het karrespoor sneeuw met modder en bovengewoelde takjes heeft vermengd en waar de sneeuw is aangestampt door mens en dier en grijzig is geworden. In het schilderij overheerst wit, zwart en grijs, maar bij nader inzien zijn er kleurnuances van groenige boomstammen, rossig licht en de gelige gezaagde stam op de kar.