George Hendrik Breitner begon zijn carrièrre als schilder in Den Haag, maar in 1886 verhuisde George Hendrik Breitner naar Amsterdam, dat in die tijd een economische opbloei beleefde. George Hendrik Breitner zou zich daar ontwikkelen tot een van de grootste schilders van zijn tijd en de specialist van het Amsterdamse stadsgezicht.

George Hendrik Breitner heeft in dit schilderij het glimmen van de regen op straat en op de huizen magistraal weergegeven. De druilerige sfeer die deze ‘honderd jaar oude regen’ op het Leidseplein veroorzaakt, zet George Hendrik Breitner in ingetogen tinten voelbaar voor ons neer. Eén volksvrouw duwt een handkar voor zich uit, twee andere werkende vrouwen wandelen nat maar saamhorig de andere kant op. Als rasechte impressionist concentreert George Hendrik Breitner zich niet op details, maar op hoofzaken zonder sfeerbepalende elementen te verwaarlozen.

Oorspronkelijk heette dit schilderij van George Hendrik Breitner, getuige de authentieke etiketten achterop het schilderij, naar het weer: ‘Regenachtige dag’, vervolgens werd het benoemd naar het schildersgenre en heette het vaag ‘Stadsgezicht’en later ‘Klein stadsgezicht’(vanwege het kleine formaat). Nu de plaats is geïdentificeerd waar George Hendrik Breitner het schiderij maaakte, mede aan de hand van een foto van de kunstenaar zelf, heet het heel precies: ‘Gezicht op het Amsterdamse Leidseplein (hoek Korte Leidsedwarsstraat)’.

Het schilderij van George Hendrik Breitner is afkomstig uit de beroemde kunstcollectie van de Twentse textielbaron H.E. ten Cate, die het gekocht heeft bij E.J. van Wisselingh & Co te Amsterdam, de vooraanstaande officiële kunsthandel van Breitner (tussen 1892 en 1923 heeft het bedrijf meer dan 280 werken van Breitner verkocht). Tussen 1920 en 1940 verzamelde H.E. ten Cate, die gestorven is in 1955, werken uit de zeventiende en de negentiende eeuw. Zijn collectie is inmiddels aan musea en particulieren verkocht of geschonken en over de hele wereld verspreid. Dit schilderij van George Hendrik Breitner behoort tot de laatste die nog in het bezit van de familie waren.

Dit schilderij is niet meer beschikbaar. Voor het huidge aanbod klik hier.