Schilderijen Corneille Guillaume van Beverloo te koop

Schilderijen Corneille Guillaume van Beverloo te koop

Corneille maakt schilderijen met een onvergetelijke vormentaal

Schilderijen van Corneille uit de tachtiger en negentiger jaren met decoratieve vogels en figuren zijn alom bekend het brede publiek. Corneilles schilderijen uit de vijftiger en zestiger jaren behoren echter tot het beste wat Corneille heeft gemaakt en getuigen van een grote experimenteerdrift en vernieuwingsdrang. Dat is ook het geval bij La sarabande d’été ofwel De langzame dans van de zomer, één van de beste schilderijen die Corneille maakte (in 1966).

Corneille was een van de beroemdste kunstenaars van de befaamde Cobra-groep (een letterwoord naar de namen van de drie hoofdsteden Copenhagen, Bruxelles en Amsterdam waar de oprichters vandaan kwamen). Corneille werd in 1922 uit Nederlandse ouders geboren in het Franstalige Luik. Corneille woonde tussen 1940 en 1950 in Amsterdam, waar hij bevriend raakte met Karel Appel. In 1950 verliet Corneille Nederland om zich definitief in Frankrijk te vestigen. Corneille stond aanvankelijk vooral onder invloed van Klee en Miro, hun invloed zichtbaar is in Corneilles vroege schilderijen. Corneille was ook een rusteloos reiziger, zowel door Europa als door Afrika, Azië en de beide Amerika’s. De opgedane indrukken verwerkte Corneille in zijn schilderijen.

Dit schilderij van Corneille is een excellent voorbeeld van de abstracte ‘landschappen’ van de schilder. De invloed van Spanje, waar Corneille een aantal jaren verbleef, is onmiskenbaar. Het Sarabande verwijst naar een Spaanse dans die zich later over Europa verspreidde.

Het abstract aandoende landschap, met zijn kronkelende vormen, is vanuit het gezichtspunt van een luchtfoto naar de natuur gemodelleerd. ‘In tegenstelling tot Karel (Appel) die alles eerst in kleur ziet, en dan pas de vormen en de lijnen, treft mij de vorm allereerst’, zegt Corneille zelf van zijn manier van werken. Die vormen vult hij in met een passende kleur, zoals hier met Mediterrane aardse bruin- en okertinten en een zinderend Spaans rood. Het sterk ontwikkelde kleurgevoel van Corneille en zijn vermogen tot abstracte vormvariatie zijn in dit meesterlijke schilderij onmiskenbaar op hun best.

Corneille schilderijen te koop bij Mark Smit Kunsthandel. Neem contact met ons op om schilderijen van Corneille te kopen of verkopen.