Schilderijen Willy Sluiter

Willy Sluiter was een uitzonderlijk tekentalent die als geen ander mensen in al hun doen en laten kon typeren. De notariszoon uit Dordrecht bezat die gave al op jonge leeftijd en schreef zich op advies van schilder Bernard Blommers in voor de Rotterdamse academie. Daarna volgde Willy Sluiter nog enkele cursussen op de Haagse Academie, waar hij al een atelier had.

Willy Sluiter was een aimabele man die gebruik maakte van zijn sociale vaardigheden. Hij werd in 1893 lid van het Dordtse kunstgenootschap Pictura en was tevens aangesloten bij het Haagse Pulchri Studio. Het lidmaatschap bij beide verenigingen was belangrijk voor de artistieke ontwikkeling van Willy Sluiter, want hij maakte er kennis met het werk van de Haagse School schilders. In zijn vroege landschappen en zeegezichten is hun invloed goed zichtbaar.

In 1901 vestigt Willy Sluiter zich met zijn kersverse echtgenote in Katwijk, waar hij aan de kust een villa had laten bouwen. Willy Sluiter schildert er veel strand- en zeegezichten met bomschuiten, schelpenvissers en vissersvolk. De onderwerpen sluiten aan bij de Haagse School, maar Willy Sluiter schildert in een lichter palet en laat de menselijke activiteit meer naar voren komen. Hij is heel actief binnen het culturele leven in Katwijk en organiseert samen met o.a. Jan Toorop en Gerhard Morgenstjerne Munthe in 1902 de Visscherij- en Schilderijententoonstelling.

Omstreeks 1910 verhuist Willy Sluiter naar het Gooise kunstenaarsdorp Laren. Ook daar speelt hij een prominente rol in het culturele leven. Vanuit Laren bezoekt Sluiter regelmatig het pittoreske vissersdorp Volendam. Willy Sluiter is een graag geziene gast bij hotel Spaander, waar kunstenaars uit binnen- en buitenland logeren. Hij schildert er op kermissen, feesten en legt ook de lokale bevolking in klederdracht vast. Een bekend model is de Volendamse Hille Butter, die hij meerder keren zou portretteren.

In 1916 vestigt het gezin Sluiter zich in Den Haag. Willy Sluiter is inmiddels een gevestigde kunstenaar en een bekend illustrator van boeken, affiches en kalenders. Hij is een gevraagde portrettist, verkeert graag in de gegoede Haagse kringen en legt het mondaine badleven langs de Scheveningse kust veelvuldig vast. Ook portretteert hij verschillende keren leden van de koninklijke familie. Tijdens zijn vele reizen schildert Willy Sluiter graag de high society, bijvoorbeeld in Hyde park in Londen, tijdens een boottocht in Venetië of op de ski’s in Sankt Moritz.

Willy Sluiter had het talent om op karakteristieke wijze, zeer vakkundig en met oog voor detail de alledaagse werkelijkheid weer te geven. Vaak op een humorvolle manier.

Willy Sluiter had veel succes in het buitenland. Zijn werk werd goed verkocht in de Angelsaksische landen, waar hedendaagse Hollandse kunst zeer gewild was. Veel liefhebbers van zijn werk zochten hem in Nederland op. Willy Sluiter kreeg diverse buitenlandse prijzen, waaronder een zilveren medaille op de wereldtentoonstelling in St. Louis-Verenigde Staten.

Schilderijen van Willy Sluiter o.a. in bezit van het Singer Museum Laren en het Dordrechts Museum.

Willy Sluiter schilder, de mens in al zijn doen en laten

Willy Sluiter had plezier in het observeren van mensen. Met een tekenblok in de hand keek Willy Sluiter liever toe dan dat hij opging in het feestgedruis. Willy Sluiter tekende mensen op en om hun paard en ook de golfsport en tennis komen in zijn werken voor. Vanaf 1910 werd de wintersport een geliefd onderwerp. Daar zien we hier een voorbeeld van.

Bivakkerend in de mondaine wintersportplaatsen van Davos en St. Moritz beeldde Willy Sluiter welgestelde toeristen af. Op een frivole en ongewone manier, zonder banaal te worden. Terwijl zijn klasgenoten op de Academie van Rotterdam zich toelegden op klassieke en historische onderwerpen, koos Willy Sluiter al snel voor de mens als onderwerp.

Willy Sluiter werd bekend als maker van politieke prenten en affiches vol humor en spot. Hij was lid van veel genootschappen, waaronder de Pulchri Studio en Arti et Amicitiae. Zijn werk is te vinden in musea door heel Nederland, o.a. in het Singer Museum in Laren.