Schilderijen Hendrik Willem Mesdag te koop

Hendrik Willem Mesdag legde zich pas vanaf 1868, Hendrik Willem Mesdag was toen zevenendertig, toe op het zee- en strandgezicht. Hendrik Willem Mesdag huurde een kamer in Scheveningen met uitzicht op het strand om studies naar de natuur te maken. Hendrik Willem Mesdag is van de Haagse School de zeeschilder bij uitstek en staat als zodanig in een oude Nederlandse traditie. Hendrik Willem Mesdag schilderde allerlei aspecten van het vissersleven: garnalenvissers, schelpenvissers, reddingsboten maar vooral schepen bij het uitvaren of thuiskomen.

Hendrik Willem Mesdag schilderde hier twee zogenoemde bomschuiten op de voorgrond, de opvolger van de pink. De schepen zijn net aangekomen en de zeilen worden dadelijk gestreken. Dorpen aan zee zoals Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort hadden geen haven en de brede vissersschepen ‘strandden’ als het ware met hun vangst opzettelijk op de zandstrook voor de duinen.

Hendrik Willem Mesdag beeldde de vissersvrouwen in Scheveningse klederdracht af.  ze wachten geduldig af tot de verse plat- en rondvis door de bemanning wordt uitgeladen en gesorteerd. Daarna wordt alles onder toezicht, per afslag verkocht en verscheept en vervolgens weer doorverkocht aan de consument. Dat het hier Scheveningen betreft is te zien aan het opschrift ‘Sch 17’ op het zeil van het voorste schip.

Het thema van vrouwen die vis kopen om het op de markt door te verkopen is ook geschilderd door collega’s van Hendrik Willem Mesdag (o.a. Bernard Blommers, Philip Sadée), maar zij hebben de mensen dichtbij gehaald en tot hoofdpersoon gemaakt. Dat deed Mesdag zelden.

In de verte zeilen diverse schuiten op het vlakke water. De zee is kalm en weerspiegelt de ontspannen sfeer van een zonovergoten dag bij zee. Hendrik Willem Mesdag legt echter niet de nadruk op de atmosferische aspecten van de zee en de hemel, maar eerder op het weergeven van de bedrijvigheid op het strand op een zomerse dag.

Een schilderij van Hendrik Willem Mesdag? Nu te koop bij Mark Smit Kunsthandel, neem contact met ons op om te kopen of verkopen.

Hendrik Willem Mesdag de zeeschilder bij uitstek

Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) is van de Haagse school de zeeschilder bij uitstek en staat als zodanig in een oude Nederlandse traditie. Honderden zeegezichten heeft Mesdag geschilderd: woeste zeeën, gladde zeeën, zeeën met boten, zeeën zonder boten, zeeën met vurige zonsondergangen, zeeën met bleke manen, zeeën met dreigende luchten in de zomer of in de winter of, zoals hier, een zee en een strand onder een heldere licht bewolkte hemel. De voorgrond is geschilderd in lichte bruinen, het midden is donkerder en de hemel is uitgesproken licht.

Hendrik Willem Mesdag legt nu eens niet de nadruk op de atmosferische aspecten van de zee en de hemel, maar op de drukte van een mooie werkdag. Hier geen markante wolkenhemel in allerlei grijzen en witten of bruinen zoals zo vaak bij Mesdag, maar een rimpelloze blauwe dag. Zeven vissersschepen liggen op het strand van Scheveningen; er was in die tijd nog geen haven. Vissersvrouwen doen hun werk op het strand, er loopt een enkele man en er zijn een paar door paarden getrokken karren. Uit het zand steken enkele ankers. In de verte zeilen een tiental schepen over een kalme zee.

Pas vanaf 1868, hij was toen zevenendertig, legde Hendrik Willem Mesdag zich toe op het zee- en strandgezicht. Hij huurde een kamer in Scheveningen met uitzicht op zee en strand om studies naar de natuur te maken. Haagse kunstenaars zeiden wel eens schertsend: ‘De duinen zijn van Weissenbruch, maar de zee is van Mesdag.’ In 1870 won hij, vóór Courbet, met het zeestuk De branding van de Noordzee een gouden medaille op de Parijse salon; in de decennia daarna zou hij nog vele malen voor die salon geselecteerd worden evenals voor de Biennale van Venetië (vanaf de eerste in 1895).

Dit belangrijke werk van de wereldberoemde zeeschilder is afkomstig uit de collectie van ir. Johan Poort, oprichter en voorzitter van de Mesdag Documentatie Stichting, auteur van de oeuvrecatalogus en van een biografie van de schilder en verzamelaar van zijn werken (tentoonstelling 1999 in het Fries Museum te Leeuwarden waar dit doek ook hing). [Het is ook een van de schilderijen die zijn afgebeeld op het ‘Mesdag-doosje’, een merchandising object dat een jaar of tien geleden de hele wereld is overgegaan.]

Schilderijen van Hendrik Willem Mesdag in bezit van vele belangrijke Nederlandse en buitenlandse musea.

Hendrik Willem Mesdag, top schilderij van onze beste zeeschilders

Hendrik Willem Mesdag was als kunstenaar een laatbloeier. Hendrik Willem Mesdag werd aanvankelijk opgeleid tot handelaar, maar zijn hart ging uit naar de actieve schilderkunst. Pas na zijn dertigste begon Hendrik Willem Mesdag aan een professionele schildersopleiding. Rond zijn zevenendertigste vond hij ten slotte het thema dat hem bij uitstek bleek te liggen: de Noordzee, de atmosferische effecten van het weer en de economische activiteiten op het toenmalige strand in Scheveningen, toen nog geen badplaats en niet in het bezit van een haven. Zijn handelsopleiding kwam ook goed van pas. Hendrik Willem Mesdag had een uitstekend gevoel voor publiciteit en netwerken, voor onderhandelen en organiseren. En hij kende zijn eigen kracht. Op eigen initiatief stuurde Hendrik Willem Mesdag een zeestuk in naar de Parijse Salon van 1870 en dat leverde hem een gouden medaille op én Europese bekendheid. Henrik Willem Mesdag was ook (mede)stichter van Panorama Mesdag en van Pulchri Studio en nam vele andere initiatieven.

Dit schilderij van Hendrik Willem Mesdag is prachtig helder van kleur. Op het strand voor Scheveningen is zojuist een bomschuit geland. De vissers zijn nog aan dek en op het strand proberen de visvrouwen in klederdracht zich bij de afslag meester te maken van de beste vis om die op de markt te verkopen. In de verte naderen ander vissersschepen. Het is bewolkt maar verder lijkt het relatief rustig weer. Hendrik Willem Mesdag hield van degelijk materiaal en het tafereel is zorgvuldig en met gevoel voor detail geschilderd en een lust voor het oog geworden. Maar dit grootse schilderij toont ook hoe nietig de mens is in de natuur en hoe afhankelijk. Het bewijst tevens dat Hendrik Willem Mesdag een van onze beste zeeschilders is, die ook diepere lagen aanboort.

Hendrik Willem (H.W.) Mesdag, een hoog gewaardeerde zeeschilder

Hendrik Willem (H.W.) Mesdag is in Nederland vooral bekend vanwege het Panorama Mesdag, een historisch monument waarin hij met gebruikmaking van de technieken van het trompe-l’oeil een panorama van het Scheveningen van rond 1880 creëerde. Deze zoon van een Groningse bankier vestigde zich in 1869 als schilder in Den Haag. Men kan het oeuvre van Hendrik Willem Mesdag beschouwen als een visuele encyclopedie van de zee en van het Scheveningse vissersleven.

Hendrik Willem Mesdag schilderde de zee in elk seizoen, op elk tijdstip van de dag en bij elk weertype, met of zonder strand, met of zonder boten. Die boten schilderde hij op volle zee, in de branding of als ze op het strand werden of waren getrokken, want er was in zijn tijd nog geen haven in Scheveningen. Hendrik Willem Mesdag schilderde bovendien allerlei aspecten van het vissersleven: garnalenvissers, schelpenvissers, reddingsboten maar vooral bomschuiten bij het uitvaren of het thuiskomen.

Op dit schilderij van Hendrik Willem Mesdag zien we de thuiskomst van een vissersvloot. Het opschrift ‘SCH 106’ op het grootzeil van het rechter schip verraadt dat het om een Scheveningse vissersboot gaat. Er staat een stevige, aanlandige wind: de branding is woelig, er staan witte koppen op de golven en de windvaan staat horizontaal. Twee mannen staan tot hun knieën in het water en sjouwen een ketting of kabel met een anker naar de wal. Het is bewolkt. Hendrik Willem Mesdag gebruikt dan ook een heel scala aan grijstinten. Het schilderij heeft een driedeling: boven overheerst de lucht, in het midden de schepen en op de voorgrond de branding. Hendrik Willem Mesdag speelt subtiel met het contrast tussen donker en licht. Dat niet alleen de weergave van de voorstelling maar ook het materiaal waarmee Hendrik Willem Mesdag werkte altijd van hoge kwaliteit waren, bewijst dit schilderij dat in perfecte staat is en geschilderd is op een groot paneel van mahoniehout.

Hendrik Willem Mesdag blonk uit in het schilderen van de Noordzee en het Scheveningse vissersvolk in al zijn variaties en bij alle weersomstandigheden. Met zijn specialisme groeide Henrik Willem Mesdag uit tot een internationaal hoog gewaardeerde zeeschilder.