Simon Willem Maris

1873 - 1935
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Simon Willem Maris begon als landschapsschilder, die sterk onder invloed van zijn vader (Willem Maris) werkte. Later specialiseerde Simon Willem Maris zich in het schilderen van portretten. De werking van het zonlicht speelde hierbij een belangrijke rol. Regelmatig poseerde zijn eigen vrouw en kinderen voor zijn schilderijen. Zomers werkte Maris regelmatig in Zandvoort, waar hij behalve portretten ook strandgezichten schilderde. Simon Maris verwierf met zijn werk een vooraanstaande plaats in het Amsterdamse kunstleven. Vanuit heel Nederland ontving hij opdrachten voor portretten en zijn werk werd zowel door Nederlandse als door buitenlandse collectioneurs gekocht.