Jan Hoynck van Papendrecht

1858 - 1933
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Jan Hoynck van Papendrecht had goede banden met het koningshuis. Het koninklijk huis heeft ook werk van hem in bezit. Hoynck van Papendrecht specialiseerde zich in het afbeelden van militaire taferelen, waarbij vooral het schilderen van de paarden zijn voorliefde had.

Hij kan dan ook met recht een paardenschilder worden genoemd. Jan Hoynck van Papendrecht woonde veel militaire gelegenheden bij om zich te documenteren. Zijn werk is dan ook zeer waarheidsgetrouw en gedetailleerd.