Conradijn Cunaeus

1828 - 1895
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Conradijn Cunaeus was een leerling van de portretschilder Nicolaas Pieneman. Cunaeus schilderde voornamelijk honden. Deze honden gaf hij menselijke trekjes. Steeds meer schilders gingen dieren op deze manier uitbeelden. Het werd zelfs verheven tot een echt genre; het dierstuk. H. Ronner Knip en O. Eerelman waren representanten van deze stroming.